Guốc Trèo

 • Guốc Trèo Cột – ĐK450

  Guốc Trèo Cột

  • Guốc trèo DK450 có độ mở tối đa của cung từ 400 – 450.
  • Hình dạng ống thép tròn kết hợp cung guốc thép hộp vuông trượt kéo ra thu vào để điều chỉnh độ dài rộng của guốc
  • Tải trọng chịu lực: 100-170 kg

   

 • Guốc Trèo Cột – DK350

  Guốc Trèo Cột

  • Guốc trèo DK350 có độ mở tối đa của cung từ 300 – 350.
  • Hình dạng ống thép tròn kết hợp cung guốc thép hộp vuông trượt kéo ra thu vào để điều chỉnh độ dài rộng của guốc
  • Tải trọng chịu lực: 100-130 kg

   

   

 • Guốc Trèo Cột – ĐK250

  Guốc Trèo Cột

  • Guốc trèo DK250 có độ mở tối đa của cung từ 170 – 250.
  • Hình dạng ống thép tròn kết hợp cung guốc thép hộp vuông trượt kéo ra thu vào để điều chỉnh độ dài rộng của guốc
  • Tải trọng chịu lực: 100-130 kg

   

   

Tất Cả Danh Mục