Giầy & Ủng BHLĐ

Ở những công trường hay bề mặt trơn trượt, việc sở hữu một đôi giầy hay ủng BHLĐ chống trơn trượt hay mũi sắt, đế sắt là cần thiết để tránh những chấn thương hay tổn thương đến chân.

Tất Cả Danh Mục