Nút Tai

 • Nút Tai Foam 3M – 1110 – Có Dây

  Nút tai thương hiệu 3M

  • Hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng tới thính giác của người lao động
  • Có dây
  • Làm từ bọt Foam giúp cải thiện sự thoải mái, tự nở phù hợp nhiều kích thước

   

   

 • Nút Tai Bảo Bình – 3 Nấc

  Nút Tai chống ồn thương hiệu Bảo Bình

  • Hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng tới thính giác đảm bảo an toàn lao động
  • Có dây tránh thất lạc
  • Ngăn ngừa bụi bẩn hoặc các chất khác tích tụ trên ống nghe hoặc đi vào ống tai

   

   

   

 • Nút Tai Bảo Bình – 2 Nấc – Không Dây

  Nút Tai chống ồn thương hiệu Bảo Bình

  • Hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng tới thính giác đảm bảo an toàn lao động
  • Ngăn ngừa bụi bẩn hoặc các chất khác tích tụ trên ống nghe hoặc đi vào ống tai

   

   

   

 • Nút Tai Bảo Bình – 2 Nấc – Có Dây

  Nút Tai chống ồn thương hiệu Bảo Bình

  • Hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng tới thính giác đảm bảo an toàn lao động
  • Có dây tránh thất lạc
  • Ngăn ngừa bụi bẩn hoặc các chất khác tích tụ trên ống nghe hoặc đi vào ống tai

   

   

   

 • Nút Tai Bảo Bình – 1 Nấc

  Nút Tai chống ồn thương hiệu Bảo Bình

  • Hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng tới thính giác đảm bảo an toàn lao động
  • Có dây tránh thất lạc
  • Ngăn ngừa bụi bẩn hoặc các chất khác tích tụ trên ống nghe hoặc đi vào ống tai

   

Tất Cả Danh Mục