Thang Thoát Hiểm

 • Thang Dây Thoát Hiểm – 30m

  Thang Dây Thoát Hiểm Thương Hiệu Hòa Bình

  • Hai đầu dây có hai móc to bằng thép dùng để móc vào vật cố định
  • Khoảng cách giữa các bậc thang: 35cm
  • Độ dài thang: 30m

   

   

   

 • Thang Dây Thoát Hiểm – 25m

  Thang Dây Thoát Hiểm Thương Hiệu Hòa Bình

  • Hai đầu dây có hai móc to bằng thép dùng để móc vào vật cố định
  • Khoảng cách giữa các bậc thang: 35cm
  • Độ dài thang: 25m

   

   

 • Thang Dây Thoát Hiểm – 20m

  Thang Dây Thoát Hiểm Thương Hiệu Hòa Bình

  • Hai đầu dây có hai móc to bằng thép dùng để móc vào vật cố định
  • Khoảng cách giữa các bậc thang: 35cm
  • Độ dài thang: 20m

   

   

 • Thang Dây Thoát Hiểm – 15m

  Thang Dây Thoát Hiểm Thương Hiệu Hòa Bình

  • Hai đầu dây có hai móc to bằng thép dùng để móc vào vật cố định
  • Khoảng cách giữa các bậc thang: 35cm
  • Độ dài thang: 15m

   

 • Thang Dây Thoát Hiểm – 10m

  Thang Dây Thoát Hiểm Thương Hiệu Hòa Bình

  • Hai đầu dây có hai móc to bằng thép dùng để móc vào vật cố định
  • Khoảng cách giữa các bậc thang: 35cm
  • Độ dài thang: 10m

   

   

   

   

 • Thang Dây Thoát Hiểm – 5m

  Thang Dây Thoát Hiểm Thương Hiệu Hòa Bình

  • Hai đầu dây có hai móc to bằng thép dùng để móc vào vật cố định
  • Khoảng cách giữa các bậc thang: 35cm
  • Độ dài thang: 5m

   

   

   

   

   

Tất Cả Danh Mục